Εμείς

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρο αλλά και νέο επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στον τομέα του περιβάλλοντος, της πληροφορικής αλλά και των οικονομικών.

Δημιουργούμε μία ισχυρή ομάδα με ηγετικές ικανότητες, η οποία εργαζόμενη σκληρά προασπίζει τις ιδέες και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής ουδετερότητας.

Δραστηριότητες

Προτάσσοντας υψηλά τα ιδανικά και τις αξίες του περιβάλλοντος δημιουργούμε νέους στόχους και όραμα για το μέλλον θέτοντας ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και την αρμονική συμβίωσή του μέσα σε αυτό.

Στόχος μας είναι η δημιουργία καινοτόμων έργων για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ώστε να εξασφαλισθεί μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η δράση μας επικεντρώνεται σε έργα, επενδύσεις και τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε περιβαλλοντικά ζητήματα και έργα.

Τελευταία νέα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Το κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι ανά τον κόσμο επηρεάζει και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κρίση, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και λοιπά περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι τεταμένες γεωπολιτικές σχέσεις, η

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η αναγνώριση των ανθρώπινων συναισθημάτων και ιδεών,  ως οι κινητήριες δυνάμεις στο μονοπάτι της εξέλιξης και των ριζικών αλλαγών είναι το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα για την κατανόηση του όρου

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦAIΝΟΜΕΝΑ

Η υπερθέρμανση του πλανήτη απασχολεί όλο και περισσότερο τους επιστήμονες ανά τον κόσμο, καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο με καταστροφικές συνέπειες στον άνθρωπο και τη φύση, το οποίο είναι άρρηκτα

Πιστοποιητικά