Αρχική

Αρχική

Αρχική

Αρχική

Εμείς

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρο αλλά και νέο επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στον τομέα του περιβάλλοντος, της πληροφορικής αλλά και των οικονομικών.

Δημιουργούμε μία ισχυρή ομάδα με ηγετικές ικανότητες, η οποία εργαζόμενη σκληρά προασπίζει τις ιδέες και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής ουδετερότητας.

Δραστηριότητες

Προτάσσοντας υψηλά τα ιδανικά και τις αξίες του περιβάλλοντος δημιουργούμε νέους στόχους και όραμα για το μέλλον θέτοντας ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και την αρμονική συμβίωσή του μέσα σε αυτό.

Στόχος μας είναι η δημιουργία καινοτόμων έργων για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ώστε να εξασφαλισθεί μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η δράση μας επικεντρώνεται σε έργα, επενδύσεις και τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε περιβαλλοντικά ζητήματα και έργα.

Τελευταία νέα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε.: ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Η συνεχής αύξηση των φυσικών καταστροφών είναι άμεσα συνυφασμένη με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι επιπτώσεις είναι πλέον εμφανείς, με την υπερθέρμανση του πλανήτη, την αύξηση των ακραίων καιρικών

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

Την στιγμή όπου το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής κρίσης απασχολούν όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα, γίνεται λόγος για την ενσωμάτωση και εφαρμογή τεχνολογιών πράσινης ενέργειας. Το

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Το κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι ανά τον κόσμο επηρεάζει και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κρίση, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και λοιπά περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι τεταμένες γεωπολιτικές σχέσεις, η

Ακολουθεί η 'Εκθεση Εταιρικής Κοινωνινικής Ευθύνης του Ομίλου Next Com

Πιστοποιητικά

Χρηση για SEO: αρχική αρχική αρχική αρχική

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρο αλλά και νέο επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στον τομέα του περιβάλλοντος, της πληροφορικής αλλά και των οικονομικών.Δημιουργούμε μία ισχυρή ομάδα με ηγετικές ικανότητες, η οποία εργαζόμενη σκληρά προασπίζει τις ιδέες και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής ουδετερότητας.Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρο αλλά και νέο επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στον τομέα του περιβάλλοντος, της πληροφορικής αλλά και των οικονομικών.Δημιουργούμε μία ισχυρή ομάδα με ηγετικές ικανότητες, η οποία εργαζόμενη σκληρά προασπίζει τις ιδέες και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής ουδετερότητας.Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρο αλλά και νέο επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στον τομέα του περιβάλλοντος, της πληροφορικής αλλά και των οικονομικών.Δημιουργούμε μία ισχυρή ομάδα με ηγετικές ικανότητες, η οποία εργαζόμενη σκληρά προασπίζει τις ιδέες και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής ουδετερότητας.